0
منو دسترسی

مرغ 3 تکه نرمال

توضیحات:
29,000 تومان

کالاهای مرتبط
مرغ 5 تکه اسپایسی
مرغ 5 تکه اسپایسی
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مرغ 5 تکه نرمال
مرغ 5 تکه نرمال
45,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مرغ 3 تکه اسپایسی
مرغ 3 تکه اسپایسی
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مرغ 2 تکه اسپایسی
مرغ 2 تکه اسپایسی
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مرغ 2 تکه نرمال
مرغ 2 تکه نرمال
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
هات وینگز 6 تکه
هات وینگز 6 تکه
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مگازینگر
مگازینگر
30,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
دابل برگر
دابل برگر
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
آرباس
آرباس
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
چیکن گریل
چیکن گریل
24,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
کلنل برگر
کلنل برگر
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا آرباس
پیتزا آرباس
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا آنکارا
پیتزا آنکارا
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارماریس
پیتزا مارماریس
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فیله استریپس 3 تکه اسپایسی
فیله استریپس 3 تکه اسپایسی
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فیله استریپس 3 تکه نرمال
فیله استریپس 3 تکه نرمال
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فیله استریپس 5 تکه اسپایسی
فیله استریپس 5 تکه اسپایسی
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
فیله استریپس 5 تکه نرمال
فیله استریپس 5 تکه نرمال
36,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
زینگر سوپریم
زینگر سوپریم
28,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید