0
منو دسترسی
منو

منوی رستوران


پرفروش ترین ها
2 تکه سوخاری اسپایسی
2 تکه سوخاری اسپایسی
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
2 تکه سوخاری نرمال
2 تکه سوخاری نرمال
25,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
3 تکه سوخاری اسپایسی
3 تکه سوخاری اسپایسی
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
3 تکه سوخاری نرمال
3 تکه سوخاری نرمال
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
4 تکه سوخاری اسپایسی
4 تکه سوخاری اسپایسی
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
4 تکه سوخاری نرمال
4 تکه سوخاری نرمال
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
9 تکه سوخاری اسپایسی
9 تکه سوخاری اسپایسی
69,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
9 تکه سوخاری نرمال
9 تکه سوخاری نرمال
69,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ناگت وسل
ناگت وسل
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
هات وینگز
هات وینگز
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا آرباس
پیتزا آرباس
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا آنکارا
پیتزا آنکارا
39,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا مارماریس
پیتزا مارماریس
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا وجی تا
پیتزا وجی تا
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزا کالیفرنیا
پیتزا کالیفرنیا
32,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
پیتزاآریزونا
پیتزاآریزونا
31,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ساندویچ استیک
ساندویچ استیک
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
ساندویچ ویژه آرباس
ساندویچ ویژه آرباس
26,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0
مگازینگر
مگازینگر
29,000 تومان
افزودن به سبد خرید
0

سبد خرید